แสดงออกอย่างมี
ความรับผิดชอบ

การส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่สมดุลและช่วยกระตุ้นให้คุณเลือกอย่างมีข้อมูล

สำหรับผู้ใหญ่บางคนในบางประเทศ การดื่มด่ำกับเบียร์ เหล้า หรือไวน์สามรถเป็นส่วนสำคัญในชีวิตสังคมของพวกเขา ตัวเลือกไลฟ์สไตล์หลายอย่างอาจมีทั้งความเสี่ยงและประโยชน์ ในขณะที่บางคนเลือกที่จะไม่ดื่ม หน่วยงานด้านสุขภาพในหลายประเทศจัดทำแนวทางการดื่มขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เลือกจะดื่มให้มีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดื่มของตนเอง

เราไม่แนะนำให้ใครก็ตามดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่สำหรับผู้ใหญ่ที่เลือกดื่มและมีอายุถึงเกณฑ์ดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายแล้ว การดื่มแต่พอประมาณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ที่สมดุลได้

แอลกอฮอล์เป็นตัวช่วยในการเข้าสังคมและการดื่มแต่พอดีสามารถสร้างความสุขสันต์ได้อย่างปลอดภัย อันเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่สมดุลอันประกอบด้วยการกินอาหารที่ดีและการออกกำลังกาย

ทว่าการดื่มมากเกินไป ไม่ว่าจะในโอกาสเดียวหรือต่อเนื่องยาวนาน มีความเสี่ยงที่คุณควรจะต้องตระหนัก

ทั้งนี้ไลฟ์สไตล์ที่สมดุลนั้นไม่มีสูตรตายตัวที่เหมาะกับทุกคน

การดื่มแต่พอประมาณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ที่สมดุลได้

ความแรงของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (เอทานอล) ที่มีอยู่ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณทั้งหมด ค่านี้เรียกว่าปริมาณแอลกอฮอล์โดยปริมาตรหรือ ABV ในบางประเทศก็เรียกค่าเปอร์เซ็นต์นี้ว่า “ดีกรี” ของแอลกอฮอล์

เราไม่มีขนาดเครื่องดื่มมาตรฐานที่เป็นสากล แต่บางประเทศใช้ “หน่วยมาตรฐาน” ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ที่กำหนดในการสร้างความตระหนักให้ประชาชนทราบถึงปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตนเองดื่ม ปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในหน่วยมาตรฐานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หน่วยมาตรฐานนี้มีปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ในขนาดเท่ากัน ไม่ว่าคุณจะดื่มเบียร์ ไวน์ หรือเหล้า

สิ่งสำคัญคือปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (ABV) ในเครื่องดื่มและปริมาณการเสิร์ฟ

สก๊อตวิสกี้ 1 แก้ว

เบียร์ 1 เยือกครึ่ง

ค็อกเกล 1 แก้วสูง

สก๊อตวิสกี้ 1 แก้ว

ผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการขับแอลกอฮอล์หนึ่งหน่วยออกจากร่างกาย แนวทางการดื่มแห่งชาติระบุปริมาณเกี่ยวกับระดับการดื่มที่แนะนำ คุณสามารถดูได้ว่าประเทศของคุณจัดทำแนวทางการดื่มไว้หรือไม่ได้ที่ ตารางนโยบาย IARD

คุณยังสามารถประเมินการบริโภคแอลกอฮอล์ของตัวเองได้โดยการทำแบบประเมินการดื่มสุรา AUDIT

เราขอแนะนำให้ผู้ที่มีคำถามเจาะจงเกี่ยวกับการดื่มของตนเองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ร่วมมือกับคุณ ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยคุณกำหนดสิ่งที่ดีที่สุดได้โดยอาศัยตามปัจจัยความเสี่ยงส่วนบุคคล รวมถึงประวัติครอบครัว พันธุกรรม และไลฟ์สไตล์ สำหรับบางคน การไม่ดื่มเลยอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

เด็กและผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์การดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายไม่ควรดื่มเลย

การดื่มอย่างมีความรับผิดชอบคืออะไร?

รับข้อมูลที่ถูกต้อง

หาเวลาเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดื่มและผลการะทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ข้อมูลจะช่วยคุณลดความเสี่ยงอันตรายและเพิ่มความสุขโดยการรู้ว่าคุณควรดื่มเมื่อไรและเท่าไร ควรหยุดดื่มเมื่อไร และไม่ควรดื่มเลยเมื่อไร เคารพการเลือกของผู้อื่นเสมอไม่ว่าเขาเลือกจะดื่มหรือไม่ก็ตาม

เด็กและผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์การดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายไม่ควรดื่มเลย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

หาเวลาเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดื่มและผลการะทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ข้อมูลจะช่วยคุณลดความเสี่ยงอันตรายและเพิ่มความสุขโดยการรู้ว่าคุณควรดื่มเมื่อไรและเท่าไร ควรหยุดดื่มเมื่อไร และไม่ควรดื่มเลยเมื่อไร เคารพการเลือกของผู้อื่นเสมอไม่ว่าเขาเลือกจะดื่มหรือไม่ก็ตาม

เด็กและผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์การดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายไม่ควรดื่มเลย

ดื่มแต่พอประมาณ

หลายประเทศมีแนวทางและคำแนะนำในการดื่มอย่างเป็นทางการให้ดื่มแต่น้อยและพอประมาณ ซึ่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ที่สมดุลสำหรับผู้ใหญ่ได้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

หลายประเทศมีแนวทางและคำแนะนำในการดื่มอย่างเป็นทางการให้ดื่มแต่น้อยและพอประมาณ ซึ่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ที่สมดุลสำหรับผู้ใหญ่ได้

เคารพกฎหมาย

การดื่มอย่างมีความรับผิดชอบยังหมายถึงการรู้และเคารพกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศของตนเองด้วย จำไว้ว่า ผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ซื้อแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย (LPA) หรือเกณฑ์ดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย (LPA) มีแอลกอฮอล์ในครอบครองนั้นผิดกฎหมาย ผู้ที่ขับรถควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ นี่คือเหตุผลที่ประเทศส่วนใหญ่กำหนดเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) สำหรับการขับรถซึ่งควรจะปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การดื่มอย่างมีความรับผิดชอบยังหมายถึงการรู้และเคารพกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศของตนเองด้วย จำไว้ว่า ผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ซื้อแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย (LPA) หรือเกณฑ์ดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย (LPA) มีแอลกอฮอล์ในครอบครองนั้นผิดกฎหมาย ผู้ที่ขับรถควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ นี่คือเหตุผลที่ประเทศส่วนใหญ่กำหนดเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) สำหรับการขับรถซึ่งควรจะปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด

หลีกเลี่ยงอันตราย

เมื่อคุณดื่ม อย่าทำตัวเสี่ยงโดยไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงรูปแบบการดื่มที่เป็นอันตรายต่อคุณหรือผู้อื่น เช่น การดื่มหนักและการดื่มรวดเดียว นอกจากนี้ คำนึงถึงผลกระทบจากการดื่มที่อาจมีต่อกิจกรรมต่างๆ เช่น การขับขี่ ประสิทธิภาพการทำงาน และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เมื่อคุณดื่ม อย่าทำตัวเสี่ยงโดยไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงรูปแบบการดื่มที่เป็นอันตรายต่อคุณหรือผู้อื่น เช่น การดื่มหนักและการดื่มรวดเดียว นอกจากนี้ คำนึงถึงผลกระทบจากการดื่มที่อาจมีต่อกิจกรรมต่างๆ เช่น การขับขี่ ประสิทธิภาพการทำงาน และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

ดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • คุณต้องมีอายุถึงขั้นต่ำที่จะดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมายแต่ละประเทศ
 • เรียนรู้ว่าแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อคุณอย่างไร
 • วางแผนวิธีกลับบ้านที่ปลอดภัยก่อนที่จะดื่ม
 • จำไว้ว่ายา + แอลกอฮอล์ไม่ใช่ส่วนผสมที่ดี (และบางครั้งยังอาจเป็นอันตราย)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • ดื่มพร้อมกับอาหารและดื่มน้ำตามมากๆ
 • อย่าลืมว่ารุ่นน้องและเพื่อนที่ความมั่นใจในตัวเองต่ำกำลังมองคุณอยู่ตลอดเวลา คุณควรเป็นแบบอย่างที่ดี
 • อย่าทำให้เพื่อนลำบากใจโดยเด็ดขาด หากเพื่อนเลือกที่จะไม่ดื่ม
 • เทแต่พอประมาณตามมาตรฐาน
 • รู้จักควบคุมตนเอง
 • เมื่อคุณเป็นเจ้าภาพ คุณควรเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วย และตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครดื่มมากเกินไป
 • ทำความเข้าใจว่าแอลกอฮอล์ส่งผลต่อผู้ชายและผู้หญิงต่างกัน
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • จำไว้ว่าการดื่มแล้วขับไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยแม้แต่น้อย (ลืมไปได้เลยไม่ว่าจะรถ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน หรือสกูตเตอร์ส่วนตัว) อย่าปล่อยให้คนเมากลับบ้านคนเดียว
 • ตรวจสอบว่าเพื่อนทุกคนกลับถึงบ้านปลอดภัย
 • จำไว้ว่ามีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะลดค่า BAC ลงมาได้ และค่านี้ยังอาจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง 30 นาทีหลังจากที่คุณหยุดดื่มแล้ว

ติดต่อ เรา