ดื่มน้ำมากขึ้น (Drink More Water)” คือการรณรงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแอลกฮอล์รูปแบบใหม่ โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบและเพื่อต่อต้านการดื่มหนักในกลุ่มผู้ใหญ่

แนวคิด

การรณรงค์ ‘ดื่มน้ำมากขึ้น (Drink More Water)’ มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความหมายของการดื่มด่ำแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบในเอเชีย โดยการสื่อสารกับผู้บริโภคที่มีอายุถึงเกณฑ์ดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย (LDA) จนถึง 35/55 ปี และเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมตัวเอง และการตัดสินใจที่ดีเพื่อค่ำคืนแห่งความสนุกสนานอันน่าจดจำ

น้ำช่วยให้คุณไม่ขาดน้ำและช่วยปกป้องสมองของคุณ การดื่มน้ำระหว่างบริโภคแอลกอฮอล์ไม่ได้ช่วยเร่งการขับแอลกอฮอล์ แต่ร่างกายต้องการน้ำเพื่อเจือจางแอลกอฮอล์และขับออกทางปัสสาวะ ดังนั้น บริโภคน้ำมากๆ ไปด้วยขณะดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นความคิดที่ดีที่จะช่วยป้องกันการขาดน้ำ การดื่มน้ำให้เพียงพอจะ ช่วยให้ร่างกายกำจัดแอลกอฮอล์ที่คุณดื่ม

การรณรงค์ ‘ดื่มน้ำมากขึ้น (Drink More Water)’ จะเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลและการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ผ่านแนวทางความร่วมมือกับพันธมิตร

If you choose to drink alcohol, our goal with ‘Drink More Water’ is simple!

1

เราช่วยให้คุณสนุกกับชีวิต อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องทำอะไรเกินตัวหรือดื่มหนักเกินไป

2

เราเชื่อว่าเราสร้างความแตกต่างได้และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นให้ทุกคนสนุกได้ด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ: ดื่มน้ำมากขึ้น (DRINK MORE WATER)

3

เราต้องการช่วยกระตุ้นให้คุณเลือกอย่างมีความรับผิดชอบ ว่าจะดื่มหรือไม่ ดื่มเมื่อใด และดื่มเท่าใด

ติดต่อ เรา